Facebook Twitter LinkedIn RSS
magnify
Home Курсове Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Обект на курса:

цена на курса

Целта на курса е да даде основни практически и формални познания, както и да помогне на курсистите да получат правилната нагласа за започване на работа като junior test engineer.
Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Материалът покрива голяма част от знанията необходими за успешно сертифициране по ISTQB Foundation level, но по никакъв начин не е обвързан с курса на ISTQB.

Темите са базирани на реален практически курс и книга на бившия QA архитект на Paypal Roman Savenkov. Като допълнение, курсистите ще получат помощ при подготовка на адекватно CV, съвети за това как да си изберат подходяща стартова фирма и какво е правилното поведение по време на интервю за работа.

За кого е предназначен

Курса е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерното тестване. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (тестери, QA или дори програмисти), но желаят да се запознаят с правилния и съвременен начин за работа от гледна точка на софтуерното тестване.
Въпреки, че курса се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски. Това ще им помогне и след това при търсене на работа в сферата.

Продължителност на курса

Курса е вместен в 16 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и примерен тест в/у материала на целия курс, подходящ за подготовка за сертифициране.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 650 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 2 вноски по 325 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Програма на курса

1. Въведение в софтуерното тестване (Foundations)

 • Професионално разделение: Тестер (Software Tester), Специалист по качеството (QA), Одитор (Auditor)
 • Професия тестер
 • Терминология (Terminology)
 • Трите състояние на бъга ( 3 Conditions of а bug existence – Error, Defect, Failure)
 • Спецификация (Specification)
 • Очакван резултат и тест оракул. (Expected Result and Test Oracle)
 • Въпроси и упражнения

2. Защо тестваме (Why testing?)

 • Въведение
 • Разкриване на грешни схващания (Exposing Misconceptions)
 • Как да ползваме статистики (Using Stats)
 • Тестване и осигуряване на качеството (Testing and Quality Assurance)
 • Упражнения и въпроси

3. Тест скриптове(test cases), тест сценарии(test scenarios), тест сетове (test suites).

 • Въведение
 • Структура на ръчен тест скрипт(Test Case)
 • Резултати от изпълнение на тест скрипта (Expected Result and Test Execution)
 • Полезни атрибути на тест скрипта (Useful Attributes)
 • Поддръжка на тест скрипт (Test Case Maintainability)
 • Очакван резултат и тест скрипт (Expected Result and Test Cases)
 • Лоши практики при писане на тест скриптове (Bad Practices and Test Case Writing)
 • Състояния на тест скрипта (Test Case State)
 • Въпроси и упражнения

4. Етапи в разработката на софтуер (Software Development Life Cycle)

 • Въведение
 • Идея (idea)
 • Дизайн на продукта (Design Phase)
 • Писане на код (Coding Phase)
 • Тестване и оправяне на дефектите (Testing and Bug fixing)
 • Предаване на софтуера на клиента (Release)
 • Методологии (Methodologies – Waterfall, Agile, V, Spiral, Improved V)
 • Въпроси и упражнения

5. Етапи на софтуерното тестване

 • Въведение
 • Тест планиране и контрол (Test Planning and Control)
 • Създаване на тест сценарии и разпаднето им до тест скриптове (Test Analysis and Design)
 • Подготовка на тест данни,среда и изпъленение на тестовете (Test Execution and Implementation)
 • Оценка на критериите за изход и рапортуване (Exit Criteria Evaluation and Reporting)
 • Заключителен етап на тестването и учене от грешки (Test Closure Activities)
 • Въпроси и упражнения

6. Класифициране на най-често срещаните типове тестване

 • По познаване структура на продукта (White-box Testing Techniques, Black-box, Grey-box)
 • По обекта на тестване (Specification based, Requirement Based, User Story Based)
 • По време на изпълнение (Smoke, Regression, Release, User Acceptance, Beta)
 • По позитивизъм на тест сценариите/ тест скритовете (Exploratory)
 • По степен на изолация на тестваните компоненти (Unit, Integration, System)
 • По нивото на автоматизация (Manual, Automated)
 • По готовност (Ready, Design)
 • Въпроси и упражнения

7. Тест техники при непознаване вътрешната структура (Black-box)

 • Въведение
 • Ментално поведение на тестера и неговата важност за успеха (Mental Attitude)
 • Специални умения за намиране на дефекти (Skills)
 • Тест техники при непознаване вътрешната структура на тестовия обект (Black-box)
 • Equivalence Partitioning – Класове от стойности
 • Classification Trees – Класификационни дървета
 • Boundary Value Analysis – Анализ на граничните стойности
 • Pairwise testing using MS PICT – Техники за комбиниране на входните данни
 • Decision Tables – Таблици за вземане на решения
 • State transition testing – Тестване  на състоянията на системата
 • Кога да имплементираме тест техники (Test Techniques)
 • Въпроси и упражнения

8. Тест техники при познаване вътрешната структура (White-box)

 • Въведение
 • Statement Coverage
 • Decision Coverage
 • Decision Combination Coverage
 • Modified Decision Combination Coverage
 • LCSAJ

9. Тестване: Съществуваща функционалност (Regression Testing)

 • Как да изберем правилно набор/сетове от тест скритпове за тестване на стара/съществуваща функционалност (Test Suites Selection)
 • Как да се справим с времевите ограничения и нарастващата функционалност
 • Автоматизация на тестовете за старата функционалност (Automation testing)
 • Кога да спрем с тестването (When to Stop Testing)
 • Въпроси и упражнения

10. Манипулации с тест скриптове

 • Лист за проверка (Checklist)
 • Тест с абстракция на данните (Data-Driven Test Case)
 • Тест Матрица (Traceability Matrix)
 • Креативност и тест скриптове (Creativity and Test Cases)
 • Важни фактори, които влияят при писането на тест скритовете(Important Factors)
 • Набор или сетове от тест скриптове(Test Suites or Test Scenarios)
 • Въпроси и упражнения

11. Тестване на мобилни приложения.

12. Дизайн на тестове и работа със системи за менажиране на тестове.

13. Търсене и описване на дефекти.

14. Тестване на примерно приложение.

15. Работа в Agile среди.

 • Зaпознаване със спецификите на Agile методологията за разработка на софтуер
 • Запознаване с формата user story.
 • Запознаване с ролите, артефактите и евентите на Scrum framework
 • Работа с примерен sprint backlog и product backlog.
 • Team velocity и story points.

16. Тест автоматизация (основни понятия, запознаване с различни инструменти).

 • Защо е нужна автоматизация?
 • Заблуди и причини за провал на проекти по автоматизация
 • Работа с инструменти за автоматизация
 • Инструменти за записване на стъпките на потребителя и техните недостатъци

17. Релационни бази от данни и писане на базови заявки за извличане на данни с езика SQL.

 • Колко познания по бази от данни са нужни на масовия тестер?
 • Нормализация на бази от данни
 • Езикът SQL
 • Писане на заявки за извличане и обновяване на записи в база от данни.
 • Съхранени процедури и тригери.

18.  Как да си намерим работа като тестер.

 • Защо имам реален шанс да си намеря работа като тестер
 • Подготовка на съзнанието (Mental Preparation)
 • Сертификация
 • Подготовка на CV
 • Финален изпит

 

Use CTRL + C and CTRL + V to reuse this program for your academy ;)

Thinking is tough process, don’t bother!

 

 

Покажи формата за препоръки и впечатления


Попълнете формата за препоръки и впечатления

Apr 30, 2017 by Анета Николаева

Отлична оценка за курса и неговите лектори - Александър Карамфилов и Виктор Славчев. Изключително професионално направен, балансиран между сериозната теоретична подготовка и практическите знания, необходими на всеки начинаещ.Препоръчано! С пожелание на академията да запази същия ентусиазъм и качество на обучение :)


Mar 06, 2017 by Йордан Балабанов

Страхотна програма. Преподава се с практическа насоченост и като лектори се викат действащи специалисти от бранша. Александър Карамфилов също преподава страхотно. Препоръчвам курса и се надявам да има все повече такива организации в България!


Feb 19, 2017 by Динка Господинова

Страхотен курс, материалът беше поднесен изключително разбираемо, подкрепен с реални примери от ИТ сферата. Преподавателите са истински професионалисти, готови да споделят своите знания и умения. На мен курса ми беше препоръчан от приятел и бих го препоръчала на всички мои приятели, които желаят да се развиват в тази сфера.


Feb 16, 2017 by Лидия Гъркова

Много добър курс! Благодаря на Александър Карамфилов, Виктор Славчев и останалите, за страхотните лекции и основи в софтуерното тестване, представени по лесно разбираем и интригуващ начин.
Огромни благодарности и затова, че ме заредихте с интерес към материята. Дерзайте и само напред и нагоре!


Feb 14, 2017 by Васил Драгнев

Курсът е много добър обхваща основополагащи техники,теория,практика в Софтуерното тестване. Лекторите дават конкретни примери и методи, които ползват в работата си както и източници за допълнително учене. Голямо благодаря на лекторите Александър,Виктор,Христо и Димитър курсът е подходящ както за начинаещи така и за хора, които вече работят.


Feb 13, 2017 by Николай Янкулов

Страхотен курс в който бяха застъпени много аспекти от софтуерното тестване. Темите в курса бяха много добре подредени и актуални с тенденциите на пазара. Екипът на Прагматик е страхотен и винаги готов да помага с каквото може. Определено препоръчвам курса , дори за хора с опит в IT сферата курсът е много полезен.


Feb 13, 2017 by Виолета Вакрилова

Благодаря на Александър Карамфилов, Виктор Славчев и останалите момчета, които водиха лекции по време на курса. Намирам курса за много интересен, разнообразен и полезен.Единствено като препоръка, бих предложила да се увеличи броят на практическите часове, за сметка на теорията. Трябва да се отбележи позитивното отношение на преподавателите, актуалната информация, която споделят и стремежа им да са полезни на всеки курсист да се реализира. Желая успех на Прагматик и до нови срещи!


Feedback

Feb 13, 2017 by Алберт Фархи

Доволен съм от темите, които бяха разгледани в курса. Бяха и са ми много полезни за моето ИТ образование. Курсът е много добър, за хора които нямат база, но тези кото са запознати, дори от части, мисля че биха били по-доволни. Благодаря на Алекс и Виктор.


Feb 13, 2017 by Валентина Христова

Огромни благодарности на Александър Карамфилов и Виктор Славчев- страхотни професионалисти, винаги готови да помогнат. Благодарна съм, че в самото начало от професионалния си път попаднах именно при вас! Определено ще продължа с курсовете в Прагматик.


Feb 01, 2017 by Елена Дюлгерска

Страхотен курс!Препоръчвам силно за хора без никакъв опит в тази сфера.Материала по достъпен начин се преподава, за да бъде разбран от всички. Имаш въпроси - питаш и получаваш изчерпателни отговори винаги. Благодаря на Алекс и Виктор , че ме запалиха по Софтуерното тестване.Работя в момента първата си junior QA позиция и се чувствам страхотно! Успех, и не се колебайте да се запишете в най-добрата IT академия!


, 4.9 5.0 139 139 Курсът е много полезен за хора без познания и опит. Материалът е добре структуриран и поднесен на р
Copyright © Pragmatic LLC: Курсове по Програмиране, C#, QA(Тестване), ASP.NET, Java, PHP, Бази Данни