Facebook Twitter LinkedIn RSS
magnify
Home Курсове Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Обект на курса:

цена на курса

Целта на курса е да даде основни практически и формални познания, както и да помогне на курсистите да получат правилната нагласа за започване на работа като junior test engineer.
Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Материалът покрива голяма част от знанията необходими за успешно сертифициране по ISTQB Foundation level, но по никакъв начин не е обвързан с курса на ISTQB.

Темите са базирани на реален практически курс и книга на бившия QA архитект на Paypal Roman Savenkov. Като допълнение, курсистите ще получат помощ при подготовка на адекватно CV, съвети за това как да си изберат подходяща стартова фирма и какво е правилното поведение по време на интервю за работа.

За кого е предназначен

Курса е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерното тестване. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (тестери, QA или дори програмисти), но желаят да се запознаят с правилния и съвременен начин за работа от гледна точка на софтуерното тестване.
Въпреки, че курса се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски. Това ще им помогне и след това при търсене на работа в сферата.

Продължителност на курса

Курса е вместен в 16 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и примерен тест в/у материала на целия курс, подходящ за подготовка за сертифициране.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 650 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 2 вноски по 325 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Програма на курса

1. Въведение в софтуерното тестване (Foundations)

 • Професионално разделение: Тестер (Software Tester), Специалист по качеството (QA), Одитор (Auditor)
 • Професия тестер
 • Терминология (Terminology)
 • Трите състояние на бъга ( 3 Conditions of а bug existence – Error, Defect, Failure)
 • Спецификация (Specification)
 • Очакван резултат и тест оракул. (Expected Result and Test Oracle)
 • Въпроси и упражнения

2. Защо тестваме (Why testing?)

 • Въведение
 • Разкриване на грешни схващания (Exposing Misconceptions)
 • Как да ползваме статистики (Using Stats)
 • Тестване и осигуряване на качеството (Testing and Quality Assurance)
 • Упражнения и въпроси

3. Тест скриптове(test cases), тест сценарии(test scenarios), тест сетове (test suites).

 • Въведение
 • Структура на ръчен тест скрипт(Test Case)
 • Резултати от изпълнение на тест скрипта (Expected Result and Test Execution)
 • Полезни атрибути на тест скрипта (Useful Attributes)
 • Поддръжка на тест скрипт (Test Case Maintainability)
 • Очакван резултат и тест скрипт (Expected Result and Test Cases)
 • Лоши практики при писане на тест скриптове (Bad Practices and Test Case Writing)
 • Състояния на тест скрипта (Test Case State)
 • Въпроси и упражнения

4. Етапи в разработката на софтуер (Software Development Life Cycle)

 • Въведение
 • Идея (idea)
 • Дизайн на продукта (Design Phase)
 • Писане на код (Coding Phase)
 • Тестване и оправяне на дефектите (Testing and Bug fixing)
 • Предаване на софтуера на клиента (Release)
 • Методологии (Methodologies – Waterfall, Agile, V, Spiral, Improved V)
 • Въпроси и упражнения

5. Етапи на софтуерното тестване

 • Въведение
 • Тест планиране и контрол (Test Planning and Control)
 • Създаване на тест сценарии и разпаднето им до тест скриптове (Test Analysis and Design)
 • Подготовка на тест данни,среда и изпъленение на тестовете (Test Execution and Implementation)
 • Оценка на критериите за изход и рапортуване (Exit Criteria Evaluation and Reporting)
 • Заключителен етап на тестването и учене от грешки (Test Closure Activities)
 • Въпроси и упражнения

6. Класифициране на най-често срещаните типове тестване

 • По познаване структура на продукта (White-box Testing Techniques, Black-box, Grey-box)
 • По обекта на тестване (Specification based, Requirement Based, User Story Based)
 • По време на изпълнение (Smoke, Regression, Release, User Acceptance, Beta)
 • По позитивизъм на тест сценариите/ тест скритовете (Exploratory)
 • По степен на изолация на тестваните компоненти (Unit, Integration, System)
 • По нивото на автоматизация (Manual, Automated)
 • По готовност (Ready, Design)
 • Въпроси и упражнения

7. Тест техники при непознаване вътрешната структура (Black-box)

 • Въведение
 • Ментално поведение на тестера и неговата важност за успеха (Mental Attitude)
 • Специални умения за намиране на дефекти (Skills)
 • Тест техники при непознаване вътрешната структура на тестовия обект (Black-box)
 • Equivalence Partitioning – Класове от стойности
 • Classification Trees – Класификационни дървета
 • Boundary Value Analysis – Анализ на граничните стойности
 • Pairwise testing using MS PICT – Техники за комбиниране на входните данни
 • Decision Tables – Таблици за вземане на решения
 • State transition testing – Тестване  на състоянията на системата
 • Кога да имплементираме тест техники (Test Techniques)
 • Въпроси и упражнения

8. Тест техники при познаване вътрешната структура (White-box)

 • Въведение
 • Statement Coverage
 • Decision Coverage
 • Decision Combination Coverage
 • Modified Decision Combination Coverage
 • LCSAJ

9. Тестване: Съществуваща функционалност (Regression Testing)

 • Как да изберем правилно набор/сетове от тест скритпове за тестване на стара/съществуваща функционалност (Test Suites Selection)
 • Как да се справим с времевите ограничения и нарастващата функционалност
 • Автоматизация на тестовете за старата функционалност (Automation testing)
 • Кога да спрем с тестването (When to Stop Testing)
 • Въпроси и упражнения

10. Манипулации с тест скриптове

 • Лист за проверка (Checklist)
 • Тест с абстракция на данните (Data-Driven Test Case)
 • Тест Матрица (Traceability Matrix)
 • Креативност и тест скриптове (Creativity and Test Cases)
 • Важни фактори, които влияят при писането на тест скритовете(Important Factors)
 • Набор или сетове от тест скриптове(Test Suites or Test Scenarios)
 • Въпроси и упражнения

11. Тестване на мобилни приложения.

12. Дизайн на тестове и работа със системи за менажиране на тестове.

13. Търсене и описване на дефекти.

14. Тестване на примерно приложение.

15. Работа в Agile среди.

 • Зaпознаване със спецификите на Agile методологията за разработка на софтуер
 • Запознаване с формата user story.
 • Запознаване с ролите, артефактите и евентите на Scrum framework
 • Работа с примерен sprint backlog и product backlog.
 • Team velocity и story points.

16. Тест автоматизация (основни понятия, запознаване с различни инструменти).

 • Защо е нужна автоматизация?
 • Заблуди и причини за провал на проекти по автоматизация
 • Работа с инструменти за автоматизация
 • Инструменти за записване на стъпките на потребителя и техните недостатъци

17. Релационни бази от данни и писане на базови заявки за извличане на данни с езика SQL.

 • Колко познания по бази от данни са нужни на масовия тестер?
 • Нормализация на бази от данни
 • Езикът SQL
 • Писане на заявки за извличане и обновяване на записи в база от данни.
 • Съхранени процедури и тригери.

18.  Как да си намерим работа като тестер.

 • Защо имам реален шанс да си намеря работа като тестер
 • Подготовка на съзнанието (Mental Preparation)
 • Сертификация
 • Подготовка на CV
 • Финален изпит

 

Use CTRL + C and CTRL + V to reuse this program for your academy ;)

Thinking is tough process, don’t bother!

 

 

Покажи формата за препоръки и впечатления


Попълнете формата за препоръки и впечатления

May 24, 2013 by Радослав Арабаджиев

Записах се в курса за да разширя познанията си в тази област, както и да се сертифицирам по ISTQB. Мога да кажа, че благодарение на Алекс и двете неща наистна се случиха. Все пак мисля, че курсът е подходящ и за хора от други сфери на дейност.


May 22, 2013 by Константин Йовчев

Аз съм музикант по професия , записах се за курса за да мога да навляза в IT сферата и да търся развитие и в тази област.Аз лично съм много доволен от курса,даде ми поглед не само за IT сферата.Хареса ми отговорнста и желанието за качествена градивност за всеки един курсист и развитие на качествени кадри в България от което има голяма нужда.Благодарен съм и за добрия пример който видях в Александър Карамфилов и непримиримостта му към всеки фалш и лаицизъм в сферата а и въобще.Лично аз към момента започвам стаж в една софтуерна компания като тестер.


May 21, 2013 by Десислава Миланова

Това, което най- много харесах в този курс е, че освен добре подбраният и структуриран теоретичен материал, могат да се получат и много знания от практическа гледна точка. Преподавателят Александър Карамфилов е човек, който е работил и работи, като QA специалист в големи софтуерни фирми и обяснява материала, базирайки се директно от своя професионален опит. По този начин хората завършили курса получават подготовка не само за сертификационен изпит, но и много добра представа за начина, по който се работи. В края на курса има и практически проект. Всеки завършил този курс има стабилна основа и знае, в каква посока да продължи да се развива, за да бъде професионалист в тази област.


May 20, 2013 by Биляна Иванова

Аз се записах на този курс с идеята да си намеря работа след това като тестер. Към края на курса това наистина стана :) Благодарна съм на Алекс за знанията, които ми даде, научих изключително много неща по време на курса. Лекциите винаги ми бяха интересни и ми помогнаха да си взема сертификата на ISTQB Foundation level. Според мен, който има желание да се развива в тази сфера, макар и да няма първоначални познания, благодарение на този курс ще има добър шанс да си намери работа като тестер.


May 20, 2013 by Пенко Йорданов

Аз се записах на курса който започна края на февруари и съм доволен от наученото. Алекс води добре лекциите и обяснява нещата на разбираемо ниво за всеки, така че да го разберат и хора които не са в IT бранша. Курса ми помогна да си взема успешно сертификат за ISTQB Foundation level.


Apr 01, 2013 by Анелия Митошева

Аз се записах на курса по софтуерно тестване на шега, нямах първоначални очаквания. Всеки би казал , който чете коментарите ,че е нормално да имам позитивно отношение. Аз бих отговорила така, на мен курса ми даде много начални познания и основи , посока накъде да продължа и дали това е за мен. Хареса ми,че преподавателят Александър Карамфилов ни обясняваше нещата как са в действителност в една фирма и имаше практически упражнения и задачи. Мога и да се похваля , че си намерих работа , започнах стаж в една много добра ИТ-фирма. Най-важното създадох много контакти в тази сфера.

Желая на всички успех!!!


Mar 15, 2013 by Милен Йовков

За мен бе удоволствие да завърша въпросния курс по софтуерно тестване воден от Александър Карамфилов. Аз също нямах никакви начални познания в тази област, както и конкретни очаквания от самия курс, но в последствие се убедих, че съм взел съвсем правилно решение да се запиша. Ползата ми от въпросния курс не закъсня и само 8 дена след завършването му, бях поканен на интервю, в последствие и назначен на работа, като Junior QA специалист в много добра и голяма фирма, разработваща онлайн игра, като и същевременно издържах успешно изпита за ISTQB foundation level и взех сертификат.
По време на самия курс ми направи впечатление, че Алекс е много еродиран, с голям опит и познания в сферата. Много ми допадна начина, по който той водеше занятията, беше изключително подробен и обстоен в лекциите, обръщаше голямо внимание на запитвания и въпроси и също така осигури на курсистите литература от различни и разнообразни източници.
Препоръчвам курса по софтуерно тестване, както за начинаещи, така и за по-напреднали хора, заети в IT сферата, желаещи да се специализират и добият качествени познания в областта на софтуерното тестване.


Mar 14, 2013 by Светла Атанасова

Записах се за курса Софтуерно тестване при Александър Карамфилов без никакви начални познания по предмета на курса. Но още преди да завърша курса си намерих работа като Junior QA Specialist. Не само това, но и имах няколко предложения за работа, от които да избирам :) Вече работя от няколко месеца в един от най-големите трейдинг сайтове за бинарни опции и мога да кажа, че използвам знанията, които придобих на курса всеки ден. Отделно Александър беше изключително отзивчив и отговаряше на всички въпроси, даваше съвети и препоръки. Горещо препоръчвам, и за начинаещи и за по напреднали (мои познати, които практикуват, все още не са научили всичко, което ни беше преподадено)!


Mar 14, 2013 by Ирена Шекерджийска

Наскоро завърших курс по софтуерно тестване с преподавател Александър Карамфилов и съм наистина много доволна. Курсът ми помогна да премина успешно изпитателния срок на новата ми работа като QA, и мога да кажа, че всеки ден в работата си прилагам по нещо научено по време на курса, а освен това ми помогна и в подготовката за ISTQB foundation exam и вече имам сертификат. Препоръчвам курсa на всеки, който се интересува от QA и има желание да работи като тестер.


, 4.9 5.0 139 139 Курсът е много полезен за хора без познания и опит. Материалът е добре структуриран и поднесен на р
Page:
«121314
Copyright © Pragmatic LLC: Курсове по Програмиране, C#, QA(Тестване), ASP.NET, Java, PHP, Бази Данни