Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Софтуерно Тестване

Обект на курса:

Ц елта на курса е да даде основни практически и формални познания, както и да помогне на курсистите да получат правилната нагласа за започване на работа като junior test engineer.
Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Материалът покрива голяма част от знанията необходими за успешно сертифициране по ISTQB Foundation level, но по никакъв начин не е обвързан с курса на ISTQB.

Темите са базирани на реален практически курс и книга на бившия QA архитект на Paypal Roman Savenkov. Като допълнение, курсистите ще получат помощ при подготовка на адекватно CV, съвети за това как да си изберат подходяща стартова фирма и какво е правилното поведение по време на интервю за работа.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерното тестване. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (тестери, QA или дори програмисти), но желаят да се запознаят с модерните практики за осигуряване на качеството и тестване.
Въпреки, че курсът се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски(B2+). Това ще им помогне и след това при търсене на работа в сферата.

За кого не е предназначен

Този курс не е подходящ за хора, които нямат базови компютърни умения.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 16 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и примерен тест в/у материала на целия курс, подходящ за подготовка за сертифициране.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 650 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 2 вноски по 325 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

  • Meet each other / Запознаване
  • Course organization / Организация на курса
  • Entry and exit criteria for this course / Входни и изходни критерии за този курс
  • Demand and ratios in the IT industry / Нуждите на индустрията. Какво се търси сега и как се променя пазара
  • Career paths / Възможни кариерни посоки
  • Software Testing / Софтуерно Тестване
  • Quality Assurance / Осигуряване на качеството
  • Little history / История на професията
  • Systems in trouble / Примери за системи със сериозни проблеми
  • Terminology / Терминология
  • Questions / Въпроси
  • Classical test examples / Класически примери/задачи
  • Core testing principles / Основни тест принципи
  • Reasons to test software /  Защо тестваме софтуер?
  • Testing mentality / Психологическа нагласа при тестване
  • Risk and risk management / Риск и менажиране на риска
  • Testing cost / Цената на тестването
  • The importance of testing / Колко е важно да се тества?
  • Questions / Въпроси
  • Test cases / Структура на теста
  • Data-driven tests / Тестове с абстракция на данните
  • Test scenarios / Тест сценарии
  • Test design and organization / Дизайн на тестове и организация
  • Test execution / Изпълнение на тестове
  • Test management systems / Менажиране на тестове
  • Create your first tests / Писане на първи тестове
  • Questions / Въпроси
  • Bugs(Defects/Failures)  / Дефекти в кода и отклонение от спецификацията
  • Procedure for reporting / Процедура по репортване на бъг в софтуера
  • Bug classification / Класификация на бъговете
  • Orthogonal bug classification / Ортогонална класификация на бъговете
  • Linking tests cases and bugs / Връзка между тест и бъг
  • Bug management / Менажиране на бъговете
  • Report your first bug / Репортване на първи бъг(отклонение)
  • Questions / Въпроси
  • Software Development Life Cycle(SDLC) / Етапи при разработката на софтуер
  • Agile manifesto / Аgile Манифест
  • Cynefin framework / Модел на Къневин за оценка на сложността на проект
  • Scrum framework  / Scrum модел
  • User Story format / Форматът User Story
  • Roles in Scrum / Ролите в Scrum
  • Artifacts in Scrum / Елементи в Scrum
  • Events in Scrum / Събития в Scrum
  • Team velocity / Скорост на разработка(производителност на екипа)
  • Technical debt / Техническа задлъжнялост
  • Questions / Въпроси
  • Test design and bug reporting for sample application (60 min) / Разработка на тестове и репортване на намерените проблеми (60мин)
  • Scrum Test (30 min) / Тест върху Scrum теорията (30мин).
  • Test review / Ревю на теста в реално време
  • Questions / Въпроси
  • Input/Output domain of variable / Входна/Изходна променлива
  • Different types of input variables / Различни видове входни променливи
  • Equivalence Partitioning (EP) application / Разглеждане на техниката Equivalence Partitioning
  • Testing of output variables / Тестване на изходните променливи
  • Boundary Value Analysis (BVA) application / Разглеждане на техниката Boundary Value Analysis
  • Combine EP and BVA / Комбиниране на входни техники с цел намаляване броя на тестовете
  • Using N-Wise to combine test exemplars / Комбинаторно тестване с техниката N-Wise
  • Pairwise testing with Microsoft PICT / Комбинатарно тестване с комбинации от 2-ри ред, Pairwise  и Microsoft PICT
  • Questions / Въпроси
  • What is exploratory testing? / Какво е експлоратори тестване?
  • Differences between the exploratory and scripted approaches. / Разлики между експлоратори и сценарийните подходи.
  • Elements of exploratory testing - context, personas, sessions, test notes / Елементи на експлоратори тестването - контекст, персони, сесии, тестови записки.
  • Practice: Exploring a testing puzzle / Практика: Изследване на тестов пъзел.
  • What is a heuristic? (Interactive demo + definition) / Какво е евристика (Интерактивна демонстрация и дефиниция)
  • What common heuristics are we using in everyday life? / Какви често срещани евристики ползваме в ежедневието си?
  • Testing heuristics, examples. / Тестови евристики. Примери.
  • What is testing oracle heuristic? Consistency oracle heuristic / Какво е евристиката тестинг оракул? Оракул за консистентност.
  • Practice: Testing application using heuristics and oracles to recognize bugs. / Практика: Тестване на приложение, използвайки евристики и тестови оракули за разпознаване на проблеми.
 1. Session in which students are testing a real application in order to exercise: / Сесия, в която курсистите тестват реално приложение с цел да упражнят:
  • Session based testing 
  • Taking test notes / водене на тестови записки
  • Using exploratory testing approach and heuristics / използването на експлоратори тестинг и евристики
  • Debriefing of testing results / въпроси и дискусия във връзка с избрания подход и резултати
  • Logging defects / Въвеждане на дефекти.
  • What information is valuable to document? What does your manager want to know? / Каква информация е ценна за документиране? Какво иска да знае Вашият мениджър?
  • What is coverage?  
  • What is test framing? 
  • Creating a PCO - Product Coverage Outline. 
  • Practice: Demonstration of taking notes while testing. / Практика: демонстрация на водене на записки по време на тестване.
 2. Mobile Testing

  • Types of mobile apps. Differences. / Типове мобилни приложения. Разлики
  • Mobile device fragmentation and how to deal with it. / Как да подбираме правилно устройства за тестване
  • Debugging tools for mobile apps. / Дебъгинг инструменти за мобилни приложения
  • Testing tips specific for mobile platforms - tools, techniques and heuristics. / Специфични насоки за тестване на мобилни приложения - инструменти, техники и евристики.
  • Practice: Testing on real mobile app - with focus on mobile characteristics.  / Практика: Тестване на реално мобилно приложение - с фокус върху мобилните аспекти.
  • Non-functional testing definition / Дефиниция за нефункционално тестване
  • Contrast with functional testing / Контраст с функционалното тестване.
  • Types of non-functional testing  / Типове нефункционално тестване
  • Usability testing 
  • Localization and internationalization testing 
  • Security and penetration testing
  • Practice: Looking for security vulnerabilities. / Практика: търсене на слабости в сигурността на реално приложение.
  • Monolith vs Web Services / Сравнение между монолитна архитектура и архитектура базирана на сървиси
  • Client/Server  communication / Клиент/Сървър модел
  • Protocols / Видове протоколи за транспорт и комуникация
  • XML/JSON content types / Видове репрезентации. Запознаване с XML/JSON формата
  • Differences between SOAP and RESTful services / Разлики между SOAP и RESTful уеб услуги
  • Request and Response structure / Структура на Request/Response
  • Server codes and their meaning / Сървърни кодове и тяхното значение
  • Testing REST/SOAP services with POSTMAN and SOAP UI / Тестване на примерни уеб услуги(SOAP/RESTful)
  • Different types of test automation / Различни видове автоматизация и техните плюсове и минуси
  • Testing frameworks / Разработка на помощна платформа за автоматизация. Време, сложност и възможни проблеми
  • Reporting / Репортване на резултатите от автоматизираните тестове. Логване на детайли.
  • UI and API automation examples / Примери за UI и API автоматизация. Разработка в реално време на няколко теста.
  • BDD frameworks / Езикът Gherkin и BDD реална употреба. Трансформиране на съществуващи тестове към BDD стил.
  • Source Control Management / Менажиране на сорс кода
  • Questions / Въпроси
   
  • Real interview for junior tester position (60 min) / Реално интервю за позиция intern/junior tester (60мин)
  • Review of interview questions and hints / Преглед на интервюто.
  • Preparation of CV and Linkedin profile / Подготовка на CV и Linkedin профил на кандидатите.
  • Certificates / Раздаване на сертификати
  • Questions / Въпроси към лекторите
  • Beer / Бира с лекторите на курса (Карамфилов/Славчев) :)

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar
Любомир Марчев
Гост
Любомир Марчев
Рейтинг :
     

Здравейте,

огромни благодарности и комплименти за всички, които са част от Прагматик. Сашо и Виктор са страхотни професионалисти, които поднасят информацията по разбираем и достъпен начин дори за абсолютни бегинъри като мен.

Препоръчвам курса на всеки, който е решил да се занимава със софтуерно тестване !

Поздрави и до нови срещи !

Сашо Динев
Гост
Рейтинг :
     

Привет,

Искам да искажа огромни благодарности на Александър и Виктор за изключително добре водения курс. Потвърждава се тезата ми, че когато съчетаеш полезното с приятната обстановка, обучението върви по добре и ангажира учениците с внимание.
Препоръчвам го на всеки който е решил да навлиза в бранша.

Поздрави!

Мария Митева - Консулова
Гост
Мария Митева - Консулова
Рейтинг :
     

Изпитвам съжаление единствено и само, че курсът приключи, всеки път ходих с изключително желание.
Материалът бива преподаден по разбираем и лек начин. Лекторите са професионалисти, които успяват добре да предадат знанията си на курсистите.
Програмата и темите са супер добре структурирани, така че нещата вървят плавно, а по този начин и материалът по- лесно се усвоява!

Благодаря Ви много! Със сигурност ще посетя и други Ваши курсове!

Синьора Ангелова
Гост
Синьора Ангелова
Рейтинг :
     

Някаква тъпа шега и сега сериозно – много съм доволна от тази инвестиция. Преди да тръгна на курса, мислех да уча сама и преполагах, че това е много скучна работа.
Но водещите са ентусиасти и видимо се кефят на това, което правят и заразяват успешно бъдещи колеги :))
Материята е структурирана много добре и за всички, които са тръгнали да учат това – ще ви е много по-удобно, отколкото да почнете сами от някъде. И да, оказа се значително по-интересно от очакваното.
Не на последно място да отбележа впечатшяващо адекватното отношение към курсистите. С удоволствие да идеш 🙂

Симеон Митрев
Гост
Симеон Митрев
Рейтинг :
     

Здравейте,

Изключително съм доволен от лекторите на курса – Алекс и Виктор. Личи им, че са големи професионалисти, както и добри оратори. Преподават материала разбираемо, с достатъчно примери. В курса имаше практически упражнения, с които да проверим какво сме научили.
Атмосферата е изключително приятна. Научих много нови неща и се запознах с интересни хора.

Препоръчвам го!

Слав Стойчев
Гост
Слав Стойчев

Курса е много подходящ за хора, които не са се сблъсквали с възможностите и потенциала на IT сферата и по специално със софтуерното тестване. Алекс и Виктор успяват да предадат материала по изключително достъпен и забавен начин на курсистите, така че да запалят искрата във всеки, който има желание да стане QA. Към всеки казус или зададен въпрос по темите се отговаря своевременно и компетентно, така че да бъде разбран от курсистите.
Успех в благородното начинание по образоване и просвещаване на бъдещите QA.

Георги Петров
Гост
Георги Петров
Рейтинг :
     

Темите на курса са доста добре структурирани и определено са съобразени с началното ниво на повечето курсисти. Покриват достатъчно материал, не са в повече и курса върви доста стегнато и интензивно. За Алекс като лектор бих казал, че има доста добър подход, бърза мисъл и проактивно управлява процесите и групата. Хубаво е, че курса е покрит и от друг лектор, Виктор, който дава друг поглед на нещата и алтернативна гледна точка – изключително полезно е за мен поне.
Бих препоръчал определено, с нетърпение чакам началото на следващия курс в моята програма.

Eugene Iliev
Гост
Рейтинг :
     

Отличен курс за начинаещи. Лекторите се адаптират перфекно спрямо нивото на курсистите. Обхващат доста материал за двата месеца, но го покриват напълно с лекции и примери. Страхотна работа на Алекс и Виктор.
Съвет към бъдещите курсист:
Четете статиите и търсете допълнителна информация.
Благодаря

Дарина Янкова
Гост
Дарина Янкова
Рейтинг :
     
Курсът Софтуерно тестване на Прагматик е едно добро начало за всеки, който иска да започне развитието си в тази сфера. Материалът е поднесен по интересн и достъпен начин. Двамата лектори – Александър и Виктор, дават редица практически примери с различен подход към тестването на софтуер. В допълнение, курсът подпомага изграждането на познанства и връзки в сферата. Има добре подкрепена атмосфера на взаимодействие между курсистите. ВНИМАНИЕ! Има още нещо, което според мен е от изключителна важност – желателно е бъдещите курсисти да преценят за себе си реалното си ниво на английски език, както и общата си компютърна грамотност. В случай че… Read more »
Силвия Георгиева
Гост
Силвия Георгиева
Рейтинг :
     

Много благодаря и на двамата лектори Александър Карамфилов и Виктор Славчев. Благодаря за вниманието и търпението. Курса беше за мен едно ново начало, различно и интересно. Лекциите бяха много добре структурирани и обяснени. Благодаря! Успехи и на двамата!

Teachers