Разработване на мобилни приложения за iOS

Разработване на мобилни приложения за iOS

Разработване на мобилни приложения за iOS

Обект на курса

Ц елта на курса е да запознае аудиторията с компонентите и възможностите на iOS и разработването на приложения за iPhone и iPad. Ще се разгледа Objective-C като програмен език, тъй като Swift (новият език за програмиране, представен от Apple през 2014 година) все още не се е наложил достатъчно  и огромно количество от текущите проекти и 3rd party библиотеки използват Objective-C.

Освен това ще се разгледат и добри практики за реализация на софтуер независимо от програмния език, както и основи на обектно ориентираното програмиране и създаването на mobile UI.

За кого е предназначен

Курсът е предвиден само за корпоративни обучения и е предназначен за хора с минимални или никакви познания в сферата на софтуерната разработка. Поради тази причина първата чат от курса (лекции 1 – 7) е въведение в Objective-C и обектно ориентираното програмиране. Целта на този курс е да даде на един начинаещ необходимите познания и умения, с които би могъл да разработва iOS приложения.

Въпреки че курсът се преподава на български език, е добре курсистите да имат добро ниво на английски. Това в последствие ще им помогне при търсене на работа в сферата и на допълнителна информация.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 24 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 12 седмици. След всяко занятие ще има домашна работа.

Занятията ще са смесени (лекции и упражнения) поради практическата насоченост на материала.

В края на курса ще има индивидуален проект, който ще покрива материала от целия курс.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп с инсталиран OS X Maverics или OS X Yosemite.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 700 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 2 вноски по 350 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

 1. Въведение

  Objective-C и Swift (предимства и недостатъци)
  Кратка история на Objective-C
  Какво е хедър файл (.h) и имплементационен файл (*.m)
  Xcode
  Примерно “Hello world” приложение – основни елементи
 2. Примитивни типове и обекти
  Оператори, стойности
  Видимост на променливите (глобална, локална)
  #import на хедъри
 3. Условни оператори (, <=, >=, ==, !=, !, &&, ||)
  Булеви стойности и оценяване на булеви изрази
  if, if-else, switch, ?: оператор
  Цикли – for, while, do-while
  break/continue
 4. Функции и указатели

  Stack и heap памет
  Указатели
  Защо се нуждаем от фукции?
  Синтаксис
  Извикване и подаване на аргументи
  Рекурсия
 5. Какво е ООП
  Основни принципи на ООП – Полиморфизъм, Капсулация, Наследяване
  Потребителски дефинирани типове – структури (struct) и класове (@interface)

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar