Facebook Twitter LinkedIn RSS
magnify
Home Курсове C# и Microsoft .NET

C# и Microsoft .NET

Обект на курса:

цена на курса

Целта на курса е да запознае аудиторията с Microsoft Visual Studio 2017 и да даде основни познания по езика C#. В рамките на курса се представят добри практики за планиране и реализация на софтуерни системи.

Разглежданите теми покриват основите на езика C#, като се засягат и елементи на визуалното програмиране за Desktop.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерната разработка или работещи софтуерни специалисти, които тепърва се запознават със C# и .NET Framework.
Въпреки че курса се преподава на български език, е добре курсистите да имат добро ниво на английски. Това в последствие ще им помогне при търсене на работа в сферата.

Продължителност на курса

Курса е вместен в 16 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения) поради практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и тест върху материала на целия курс.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 650 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 2 вноски по 325 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Програма на курса

1. Обзор на .NET Framework

 • Какво е .NET Framework
 • Управляван и неуправляван код
 • MSIL, CLS, CTS, CLI, CLR и BCL

2. Работа с типове, променливи, оператори и изрази

 • Типове данни
 • Променливи и съхранението им в паметта
 • Оператори в C# и приоритет на оператори
 • Преобразуване на типове
 • Изброени типове

3. Условни конструкции, цикли, масиви, въведение в алгоритмите

 • if и switch/case
 • for, foreach, while и do/while
 • Масиви и колекции в .NET
 • Методи, итеративни и рекурсивни алгоритми

4. Обектно-ориентирано програмиране, класове, обекти, полета, методи, свойства, конструктори

 • Пространства от имена и библиотеки от класове в .NET
 • Класове и инстанции на класове
 • Конструктори
 • Полета, методи и свойства на клас
 • Статични ресурси на клас
 • Етикети за достъп

5. Интерфейси, абстрактни класове, шаблонни класове (Generics)

 • Разлика между интерфейс и абстрактен клас
 • Шаблонни класове
 • Шаблонизиране на интерфейси и абстрактни класове

6. Наследяване

 • Разлика между наследяване на клас и имплементиране на интерфейс
 • Protected полета и методи
 • Проектиране на йерархии от класове
 • Обръщение към скрити методи на базовия клас

7. Полиморфизъм

 • Виртуални методи и свойства
 • Абстрактни методи и свойства
 • Интерфейси и полиморфизъм

8. Управление на изключенията

 • Какво е изключение
 • Хвърляне на изключения
 • Йерархия от изключения
 • Начин на работа на try/catch/finally и using
 • Особености на класа Exception

9. Работа с колекции

 • Нетипизирани колекции
 • Типизирани колекции
 • Хеш таблици
 • Речници
 • Сортирани колекции

10. Работа с низове, конвертиране на данни от и до низ

 • Класът String и вградена функционалност
 • Escaping в символни низове
 • Класът StringBuilder
 • Преобразуване от низ и до низ
 • Класът CultureInfo и формати при преобразуване от и до низ

11. Работа с файлове и потоци

 • Какво е поток
 • Класът FileStream
 • Класовете StreamReader и StreamWriter

12. Въведение в структурите от данни

 • Списък, двусвързан списък, стек и опашка
 • Дърво и двоично дърво за търсене

13. Визуално програмиране

 • Въведение в Microsoft Visual Studio 2012 Express
 • Класът MessageBox
 • Запознаване с основните визуални контроли
 • Прихващане на събития на визуални контроли

14. Нишки и многонишково програмиране

 • Делегати
 • Класът Thread
 • Синхронен и асинхронен начин на работа
 • Блокиране и синхронизация на нишки

15. Ламбда изрази и LINQ

 • Анонимни методи и ламбда изрази
 • Въведение в LINQ

16. Сериализация

 • Какво е сериализация на данни
 • XML сериализация
 • Двоична сериализация

Покажи формата за препоръки и впечатления


Попълнете формата за препоръки и впечатления

Mar 14, 2013 by Таньо Иванов

Знанията които се предоставят са страхотни и покриват цялата материя на езика.
Като програмист в прогресираща софтуерна компания горещо препоръчвам тези курсове на всеки който иска да се занимава с програмиране.


Mar 14, 2013 by Виктор Налбантски

Този курс е едно доста добро начало за всеки, който иска да започне да се занимава с .NET - дава една прекрасна основа и не само. Упражненията се водят на много високо професионално ниво и при наличиено на поне малко желание от човек, няма как да не се усвои материята. Посещавах курса във ФМИ на Пловдивския университет и останах с прекрасни впечатления. Сигурен съм, че сега ще бъде надградено и ще се покажат още повече неща.


Mar 14, 2013 by Петя Петкова

Слушах този курс във Факултета по математика и информатика към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Много съм доволна от начина на преподаване на лектора - гл. aс. д-р Никола Вълчанов, който има изключително много познания в областта на програмирането и ми помогна да усвоя материала достатъчно добре за човек, започнал като напълно начинаещ. Курсът ми беше много полезен за изработването на дипломната ми работа, която после ми послужи като портфолио за кандидатстване за работа като програмист, каквато съм вече повече от година.


Mar 14, 2013 by Александър Трайков

С този курс се запали страстта ми по езикът C#. Многонишковото програмиране и усвояването на похвати (хеш таблици, LINQ, низове и потоци) в средата на .Net улясняват процеса на изграждане на сложни, отчетливо работещи, програмни продукти.

Задължителен материал, за всеки който иска да изгражда професонални уеб или настолни приложения.


Mar 14, 2013 by Георги Спасов

Курсът е подходящ както за начинаещи, така и за по-опитни програмисти. Освен нещата, който могат да се прочетат във всяка книга, се набляга и на доста тънкости и детайли. Този курс ми послужи като основа за бъдещото ми професионално развитие. Препоръчвам на всеки, който желае за напред да се занимава с програмиране.


, 4.9 5.0 25 25 Теоретично курса беше отличен, практически беше среден. Нямаше много практика. Лектора беше отлич
Page:
123
Copyright © Pragmatic LLC: Курсове по Програмиране, C#, QA(Тестване), ASP.NET, Java, PHP, Бази Данни