Разработване на мобилни приложения за Android OS

Разработване на мобилни приложения за Android OS

Разработване на мобилни приложения за Android OS

Обект на курса

Ц елта на курса е да запознае аудиторията с компонентите и възможностите на Android OS Platform. Ще се разгледат инструментите за разработка на приложения, компонентите на Android приложение и ще предостави знанията нужни за разработка на бизнес приложения.

За кого е предназначен

Курсът е предвиден само за корпоративни обучения и е предназначен за хора с базови знания по Java.

Не е подходящ за хора, които нямат опит в програмирането!
Въпреки че курсът се преподава на български език, е добре курсистите да имат добро ниво на английски. Това в последствие ще им помогне при търсене на работа в сферата.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 16 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици. След всяко занятие ще има домашна работа, която е задължителна.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения) поради практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и тест върху материала на целия курс.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 650 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 2 вноски по 325 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

 1. Android проект

  Java и Android. Dalvik VM
  Етапи на компилиране и пакетиране
  Структура и особености на Android проект
  Конфигуриране на проект. Практическо приложение
 2. Android Application Framework

  Основни компоненти
  LifeCycle на приложението и компонентите
  Използване на външни компоненти и услуги
  Използване на външни услуги. Практическо приложение
 3. Компоненти и ресурси

  Activities, Intents, Services, Content Providers, Broadcast Receivers
  Създаване и използване на ресурси (картини, анимации, …)
  Разделяне приложение на компоненти
  Добавяне и използване на ресурси. Практическо приложение
 4. Графичен интерфейс

  Компоненти, йерархия, views, layouts
  Прихващане и обработка на събития
  Менюта. Диалози
  Графичен интерфейс. Практическо приложение
 5. Activities

  Създаване и използване на Activities
  Activity LifeCycle
  Извикване на външни Activities
  Разделяне приложението на Activities. Практическо приложение
 6. Fragments

  Дизайн и LifeCycle
  Транзакции
  Вложени фрагменти
  Имплементиране на Fragments. Практическо приложение
 7. Нишки в Android

  Нишки имплементация
  Нишки и графичния интефейс
  Асинхронни таскове
  Интегриране на нишки. Практическо приложение
 8. Services

  Използване на услуги
  Създаване на услуги
  IPC, AIDL и Messenger
  Имплементиране на услуга. Практическо приложение
 9. Content Providers

  Принципи и теория
  Contacts provider
  Calendar provider
  Използване на providers. Практическо приложение
 10. Позициониране и карти

  Location framework
  Google maps
  Абониране за събития за локация
  Интегриране на Google maps. Практическо приложение
 11. Телефония и събщения
  Интегриране на телефония и събщения. Практическо приложение
  Wi-Fi и Bluetooth
  Интегриране на Wi-Fi и Bluetooth. Практическо приложение
 12. Аудио и Видео

  Аудио. Формати. Запис от микрофон
  Интегриране на Аудио. Практическо приложение
  Видео. Графичен Компонент. Записване от камера
  Интегриране на Видео. Практическо приложение

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar