Facebook Twitter LinkedIn RSS
magnify
Home Курсове Програмиране с Java (Advanced ниво)

Програмиране с Java (Advanced ниво)

Обект на курса:

цена на курса

Този курс е естествено продължение на курса “Програмиране с Java (Основно ниво)” и ще въведе желаещите в дълбините на Java, като ги направи  по-конкурентноспособни на IT пазара за Java програмисти. Желаещите да запишат този курс трябва да са много добре запознати със синтаксиса на езика, както и принципите на Обектно-ориентираното Програмиране(ООП).

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора, които са завършили “Програмиране с Java (Основно ниво)” или за такива, които вече имат много добри разбирания в принципите на обектно ориентираното програмиране.

Въпреки, че курсът се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски.
Курсът е предимно практически и е насочен към усвояването на реални умения и техники, които могат да се приложат в ежедневната работа. Целта на курса е да направи всички имащи базови познания по програмиране с Java много по-конкурентни в IT индустрията и да максимизира шансовете им за намиране на работа, и като резултат да използват всичко научено в ежедневната си работа.
Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 17 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 700 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 2 вноски по 350 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Програма на курса

1. Припомняне на Java принципи от основното ниво

2. Reflection

3. Threads, multi-threaded programming

 • Multithreading
 • Timers and Tasks
 • Thread pools
 • Concurrency Utilities

4. XML manipulation

 • Какво е XML и кога да го използваме
 • DTD and XSD
 • SAX parser / Dom parser
 • StAX
 • Java XML APIs (JAXB)
 • Добри практики

5. Networking concepts

6. Networking programming in Java

7. Date and Time APIs

 • Old pre Java 8 Date and Time API
 • Java 8 Date and Time API

8. Internationalization

9. Екипен практически проект и системи за контролиране на source code

10. RMI

11. Introduction to Java FX

12. Advanced JavaFX

13. SQL basics, JDBC, Database manipulation

 • SQL (DDL and DML)
 • Relational Databases / joins types of joins
 • Introduction to JDBC
 • Querying the database
 • Different statements
 • Handling exceptions
 • Transactions
 • Добри практики

14. Hibernate

15. JPA

16. Завършване на екипния проект

 • Добавяне на финални щрихи към проекта
 • Обсъждане – кое мина добре, кое се нуждае от промяна
 • Какво научихме, като създадохме проекта по точно този начин

17. Изпит

Copyright © Pragmatic LLC: Курсове по Програмиране, C#, QA(Тестване), ASP.NET, Java, PHP, Бази Данни